beam

แปลว่า


n ลำแสง
ความหมายเหมือนกับ: ray
คำที่เกี่ยวข้อง: ลำแสงไฟ , แสงสว่างซึ่งส่องเป็นลำ , ลำ
n คานรับน้ำหนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม้ขวาง , รอด , ขื่อ , คร่าว , คาน
n รอยยิ้มกว้าง
ความหมายเหมือนกับ: smile
คำที่เกี่ยวข้อง: ยิ้มกว้าง , เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี , มองดูด้วยความดีใจ
vt ยิ้มกว้าง
ความหมายเหมือนกับ: grin
vt แผ่รังสี
ความหมายเหมือนกับ: ray
vt ส่งสัญญาณวิทยุ