basketwork

แปลว่า


n งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: basketry
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องสาน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top