basic

แปลว่า


adj จำเป็นที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: fundamental
คำที่เกี่ยวข้อง: สำคัญที่สุด
adj พื้นฐาน
คำที่เกี่ยวข้อง: รากฐาน , มูลฐาน , อันดับแรก , สำคัญ
adj ธรรมดา
adj เป็นด่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: ลักษณะด่าง
n ภาษาเบสิก
คำที่เกี่ยวข้อง: โปรแกรมภาษาของคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างประโยค


We train them basic. เราฝึกพื้นฐานให้พวกมัน
Why can't you even solve a basic question like that? ทำไมเธอถึงแก้โจทย์พื้นฐานอย่างนั้นไม่ได้นะ