baron

แปลว่า


n ท่านบารอน
คำที่เกี่ยวข้อง: ขุนนางขั้นต่ำของอังกฤษหรือญี่ปุ่น
n บุคคลที่มีอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: tycoon

คำที่มี "baron" ในคำ


baroness n ภรรยาของท่านบารอน

baronet n ขุนนางอังกฤษยศขั้นต่ำกว่า Baron

baronetcy n ยศของท่านบารอน

baronial adj เกี่ยวกับท่านบารอน
ความหมายเหมือนกับ: noble

barony n ตำแหน่งหรือที่ดินของท่านแบรอนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top