barbeque

แปลว่า


n การย่างอาหารโดยใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: barbie
คำที่เกี่ยวข้อง: บาร์บีคิว
abbr คำย่อของ barbecue