banter

แปลว่า


n การล้อเล่น
คำที่เกี่ยวข้อง: การพูดหยอกเย้า , การเย้าแหย่
vi ล้อเล่น
ความหมายเหมือนกับ: joke , tease
คำที่เกี่ยวข้อง: ยั่ว , แกล้ง , แหย่ , หยอกเย้า