banner

แปลว่า


n ธง
ความหมายเหมือนกับ: flag
คำที่เกี่ยวข้อง: ผืนธง , ร่มธง
adj ที่ดีหรือเด่นเป็นพิเศษ
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ประสบผลสำเร็จ
n พาดหัวข่าว
ความหมายเหมือนกับ: headline