banner

แปลว่า


n ธง
ความหมายเหมือนกับ: flag
คำที่เกี่ยวข้อง: ผืนธง , ร่มธง
adj ที่ดีหรือเด่นเป็นพิเศษ
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ประสบผลสำเร็จ
n พาดหัวข่าว
ความหมายเหมือนกับ: headline


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top