ballast

แปลว่า


n การถ่วงท้องเรือด้วยของหนักๆ
ความหมายเหมือนกับ: counterweight
คำที่เกี่ยวข้อง: เรือบรรทุกของถ่วงน้ำหนัก
vt ทำให้มั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: compensate