ball up

แปลว่า


phrv ทำหรือ โยน (บางสิ่ง) เป็นลูกบอล
phrv ทำให้เสีย (คำสแลงต้องห้าม)
ความหมายเหมือนกับ: mess up
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำลาย