baking dish

แปลว่า


n จานเล็กๆ ซึ่งนำเข้าเตาอบได้
ความหมายเหมือนกับ: earthenware pot


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top