bagpipe

แปลว่า


n ปี่สก็อต
ความหมายเหมือนกับ: musette

รูปภาพ


bagpipe ปี่สก็อตปี่สก็อต

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top