badge

แปลว่า


n เข็ม
ความหมายเหมือนกับ: token , emblem
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องหมาย
vt ติดเข็ม
คำที่เกี่ยวข้อง: ติดเครื่องหมาย