bad feeling

แปลว่า


n ความเกลียดชัง
ความหมายเหมือนกับ: bad blood
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่พอใจ , ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top