bacon

แปลว่า


n ส่วนเนื้อด้านหลังและข้างของหมูที่ใส่เกลือรมควัน
คำที่เกี่ยวข้อง: เนื้อซี่โครงหมูเค็ม

รูปภาพ


bacon ส่วนเนื้อด้านหลังและข้างของหมูที่ใส่เกลือรมควันส่วนเนื้อด้านหลังและข้างของหมูที่ใส่เกลือรมควัน

หมวดคำ