backdoor

แปลว่า


adj ผิดกฏหมาย (ใช้นำหน้าคำนามเท่านั้น)
ความหมายเหมือนกับ: underhand , secret
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งใช้วิถีทางลับ