backbite

แปลว่า


vt นินทาลับหลัง
ความหมายเหมือนกับ: scandalize
คำที่เกี่ยวข้อง: พูดให้ร้าย , ลอบกัด , ทำลายชื่อเสียง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top