back door

แปลว่า


n ประตูหลังบ้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: ประตูหลัง
คำตรงข้าม: postern
n วิธีการที่ผิดกฏหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: วิธีลับ
คำตรงข้าม: underhand

รูปภาพ


back door ประตูหลังบ้านประตูหลังบ้าน

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top