avengement

แปลว่า


n การแก้แค้น
ความหมายเหมือนกับ: repetition
คำที่เกี่ยวข้อง: การล้างแค้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top