autopsy

แปลว่า


n การชันสูตรศพ
ความหมายเหมือนกับ: postmortem , autopsy , necroscopy , inquest
คำที่เกี่ยวข้อง: การตรวจสอบหาสาเหตุการตาย
n การตรวจสอบอย่างละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: examination