automation

แปลว่า


n การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: mechanization , industrialization


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top