automatic pistol

แปลว่า


n ปืนพก
ความหมายเหมือนกับ: revolver , six-shooter
คำที่เกี่ยวข้อง: ปืนสั้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top