authorize

แปลว่า


vt ให้อำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: empower , commission
คำที่เกี่ยวข้อง: มอบอำนาจ , ให้สิทธิ , อนุญาต

ตัวอย่างประโยค


I didn't authorize you to leave. ฉันไม่ได้อนุญาตให้คุณออกไป

คำที่มี "authorize" ในคำ


authorized adj ที่ได้รับอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: allowed , sanctioned

Authorized Version n คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1611
ความหมายเหมือนกับ: King James Versionค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top