authorization

แปลว่า


n การอนุญาต
ความหมายเหมือนกับ: authority , sanction
n เอกสารอนุญาต
ความหมายเหมือนกับ: mandate
คำที่เกี่ยวข้อง: เอกสารมอบอำนาจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top