austere

แปลว่า


adj เคร่งครัด
ความหมายเหมือนกับ: severe
คำที่เกี่ยวข้อง: เคร่งครัด , เคร่ง , เข้มงวด
adj ไม่หรูหรา
ความหมายเหมือนกับ: plain
คำที่เกี่ยวข้อง: เรียบง่าย