auntie

แปลว่า


n พี่หรือน้องสาวของแม่หรือพ่อ
ความหมายเหมือนกับ: grandaunt


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top