augury

แปลว่า


n การทำนาย
คำที่เกี่ยวข้อง: การพยากรณ์ , ศิลปในการพยากรณ์
n ลางสังหรณ์
ความหมายเหมือนกับ: omen , portent , indication
คำที่เกี่ยวข้อง: ลาง , นิมิต