attestation

แปลว่า


n การยืนยัน
ความหมายเหมือนกับ: affirmance , affirmation , assertion , deposition , statement , testimony , avowal
คำที่เกี่ยวข้อง: คำยืนยัน , การลงนามเป็นพยาน , คำให้การ , หลักฐาน
คำตรงข้าม: denial , disavowal , negation
n คำให้การภายใต้การสาบาน
ความหมายเหมือนกับ: declaration
n การพิสูจน์ความจริง
ความหมายเหมือนกับ: affirmation , proof
คำที่เกี่ยวข้อง: การยืนยันความเป็นจริง , หลักฐานพิสูจน์ความจริง
คำตรงข้าม: contradiction , fallacy , invalidity


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top