attend on

แปลว่า


phrv ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์)
ความหมายเหมือนกับ: attend upon
คำที่เกี่ยวข้อง: คอยรับใช้
phrv ช่วยดูแล


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top