at the side of

แปลว่า


prep ข้างๆ
ความหมายเหมือนกับ: parallel to
คำที่เกี่ยวข้อง: อยู่ถัดไป


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top