asunder

แปลว่า


adv แยกออกเป็นชิ้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: apart , into pieces


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top