astound

แปลว่า


vt ประหลาดใจ
ความหมายเหมือนกับ: surprise , ameze

คำที่มี "astound" ในคำ


astounding adj น่าประหลาดใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top