astonishing

แปลว่า


adj น่าแปลกใจ
ความหมายเหมือนกับ: surprising , startling , extraordinary
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าประหลาดใจ

คำที่มี "astonishing" ในคำ


astonishingly adv อย่างน่าประหลาด
ความหมายเหมือนกับ: strangely , surprisingly , amazinglyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top