assimilate into

แปลว่า


phrv ทำให้ค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ความหมายเหมือนกับ: absorb into
คำที่เกี่ยวข้อง: ค่อยๆกลมกลืนกับ , ทำให้กลมกลืนไปกับ