assault

แปลว่า


n การข่มขืน
ความหมายเหมือนกับ: rape , sexual assault
n การจู่โจม
ความหมายเหมือนกับ: attack , charge , onslaught
คำที่เกี่ยวข้อง: การโจมตี , การทำร้ายร่างกาย
n การทำลาย
ความหมายเหมือนกับ: destruction
n การประชาทัณฑ์
vi โจมตี
คำที่เกี่ยวข้อง: เล่นงาน , จู่โจม
vt โจมตี
ความหมายเหมือนกับ: attack , assail
คำที่เกี่ยวข้อง: จู่โจม , เล่นงาน