asphyxiate

แปลว่า


vt ทำให้อึดอัดหายใจไม่ออก
ความหมายเหมือนกับ: choke , smother
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้หายใจไม่ออก
vi หายใจไม่ออก
ความหมายเหมือนกับ: choke , smother