as a matter of fact

แปลว่า


idm อันที่จริง
ความหมายเหมือนกับ: actually
คำที่เกี่ยวข้อง: จริงๆแล้ว , ตามความจริง

ตัวอย่างประโยค


As a matter of fact you did. จริงๆ แล้วคุณทำ(ปลุก)