array

แปลว่า


n การจัดเรียงตามลำดับ
ความหมายเหมือนกับ: arrangement , order
n เครื่องแต่งกาย
ความหมายเหมือนกับ: full dress
vt จัดระเบียบแถว
ความหมายเหมือนกับ: marshal
vt แต่งกาย
คำที่เกี่ยวข้อง: แต่งตัว

คำที่มี "array" ในคำ


arrayed adj ซึ่งพร้อมรบ
ความหมายเหมือนกับ: warring

disarray n ความอลหม่าน
ความหมายเหมือนกับ: clutter , confusion
คำตรงข้าม: order , organizationค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top