aroused

แปลว่า


adj ซึ่งลุกเป็นไฟ
ความหมายเหมือนกับ: hot , red
คำที่เกี่ยวข้อง: สว่างโร่ , รุ่มร้อน , โกรธเป็นไฟ
adj ตื่นเต้นมากไป
ความหมายเหมือนกับ: overstimulated


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top