armistice

แปลว่า


n การพักรบ
ความหมายเหมือนกับ: temporary peace , cease-fire , truce
คำที่เกี่ยวข้อง: การสงบศึกชั่วคราว , การหยุดรบชั่วคราว