armed force

แปลว่า


n กองทัพ
ความหมายเหมือนกับ: soldiery
คำที่เกี่ยวข้อง: กองทหาร

คำที่มี "armed force" ในคำ


armed forces n กองทัพทุกเหล่าทัพค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top