argue with

แปลว่า


phrv ไม่เห็นด้วยกับ
ความหมายเหมือนกับ: disagree with , quarrel with
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ยอมรับความจริงว่า

ตัวอย่างประโยค


Don't argue with me!. อย่ามาเถียงกับฉัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top