arbiter

แปลว่า


n ผู้ตัดสิน
ความหมายเหมือนกับ: umpire , arbitretor , judge
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ชี้ขาด
n ผู้ที่มีอิทธิพล
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ที่มีอำนาจ