aqueduct

แปลว่า


n ท่อส่งผ่านน้ำมันปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ
ความหมายเหมือนกับ: pipe


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top