aperient

แปลว่า


adj ที่ถ่ายเป็นอุจจาระ
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่อุจจาระออกมา , ที่ถ่ายออกมา , ที่ระบายออกมา
n ยาระบายหรืออาหารที่เป็นยาระบาย
ความหมายเหมือนกับ: physic , laxative