anxiously

แปลว่า


adv อย่างร้อนรนใจ
ความหมายเหมือนกับ: concernedly , carefully
คำที่เกี่ยวข้อง: อย่างทุกข์ร้อนใจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top