antidotal

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นการรักษา
ความหมายเหมือนกับ: lenitive
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งช่วยบรรเทาอาการ , ซึ่งช่วยเยียวยา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top