anklebone

แปลว่า


n กระดูกข้อเท้า
ความหมายเหมือนกับ: ankle , joint , tarsus , talus


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top