animalistic

แปลว่า


adj เกี่ยวกับสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: beastly , wild
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเกิดจากสัตว์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top