amteurish

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ
ความหมายเหมือนกับ: improper , inadequate , unsuitable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำแบบสมัครเล่น