amendment

แปลว่า


n การแก้ไข
ความหมายเหมือนกับ: correction , revision
n การพัฒนาขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: improvement
คำที่เกี่ยวข้อง: การปรับปรุงขึ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top