amendment

แปลว่า


n การแก้ไข
ความหมายเหมือนกับ: correction , revision
n การพัฒนาขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: improvement
คำที่เกี่ยวข้อง: การปรับปรุงขึ้น